Ո Ղ Ջ Ո Ւ Յ Ն

 


  
     
    ԽՈՍՔ՝
    ԸՆԹԵՐՑՈՂԻՍ

          

                                                       Ահա` նորից հանդիպեցինք,
                                                        Իմ սիրելի ընթերցող,
                                                        Ապրումներս ու հույզերս
                                                        Քո մեջ նաև ապրեն թող:

                                                        Գուցե դրանք մի քիչ նանիր,
                                                        Դատարկաբան թվան քեզ,
                                                        Բայց դու, ի՞նչ է ասել, հիշիր,
                                                        Մեր բանաստեղծ մարգարեն.

                                                        -Զգացմունքն է գերիշխանը,
                                                        Խելքը` նրա լոկ ծառան...
                                                        ...Ես էլ` հաճախ թերանալով,
                                                        Բայց լսել եմ միշտ նրան:

                                                        Ոմանց նման ձգտել փառքի՞,
                                                        Կամ էլ... <<հանճար երևա՞լ>>...
                                                        Գրել եմ այն, ինչ հոգուս մեջ
                                                        Ու իմ սրտում, իրոք, կար:

                                                        Հաճախ գուցե այն չեմ գրել,
                                                        Ինչ որ պիտի գրեի,
                                                        Չգրածիս մեջ էլ սակայն,
                                                        Անշուշտ, միշտ էլ ես էի:

                                                        Իմ մեջ միայն ես եմ նստած,
                                                        Իմ մեջ <<ուրիշ մարդ>> չկա,
                                                        Ես չեմ կարող ո՜չ ինձ խաբել,
                                                        Ո՜չ կեղծավոր երևալ:

                                                        Ահա և ես, ամբողջությամբ,
                                                        Ընդունիր ինձ` ինչպես կամ,
                                                        Սիրտս բաց է միշտ քո առաջ,
                                                        Իմ ընթերցող բարեկամ:

                                                        16.03.07, Ստեփանակերտ